Lees- en spellingproblemen

Bij Logopediepraktijk Rondom Taal bieden wij ook ondersteuning van het lees- en spellingsonderwijs.

Heeft uw kind moeite met het leren lezen en spellen, dan kunnen deze kinderen extra begeleiding krijgen bij ons. Uiteraard zal er goed met de leerkracht of begeleider overlegd worden over de inhoud van de begeleiding.

Niet alleen kinderen van groep 3 of 4 kunnen bij ons terecht. Bij de kleuters kunnen wij de voorschotbehandeling geven, waarbij er al een aantal letters spelenderwijs aangeboden zullen worden, bij voorkeur dezelfde letters die aangeboden worden op school. Ook de doelen voor de beginnende geletterdheid komen aan bod, zoals die ook genoemd worden in het schoolprogramma. Uw kind begint daardoor al met een basiskennis aan letters aan groep 3, in plaats van met een achterstand. Wij kunnen u als ouders goed begeleiden en instrueren, zodat u uw kind optimaal kunt ondersteunen. Ook de oudere kinderen kunnen bij ons terecht voor het lezen, of juist die zo lastige spelling. U weet net zo goed als wij dat het belangrijk is om vroegtijdige interventie te geven, om te voorkomen dat het kind een hekel krijgt aan lezen en een negatief zelfbeeld ontwikkelt.

Leren lezen en spellen heeft veel overlap met verschillende taal- en spraakaspecten. In sommige gevallen is er een onderliggend taal- of spraakprobleem. Wanneer dit niet zo is, mogen wij geen logopedische behandeling bij de zorgverzekeraar declareren. U dient de begeleiding dan zelf te betalen.

Wij bieden diverse opties:

  • Dyslexiescreening. In een uur worden er een aantal testen afgenomen bij uw kind. De uitslag daarvan geeft ons veel informatie of uw kind signalen van dyslexie laat zien. Terwijl u wacht verwerken wij de uitslagen. U krijgt direct uitslag en een kort rapport met advies.  Wij mogen geen diagnose dyslexie stellen, maar wij kunnen wel aan de hand van de resultaten concluderen of de klassieke symptomen aanwezig zijn, of dat er mogelijk iets anders aan de hand zou kunnen zijn. Kosten 90 euro.
  • Lees- en spellingonderzoek. In 75-90 minuten wordt uw kind uitgebreid onderzocht op diverse onderdelen van lezen en spelling. Dit kan als uitgangspunt dienen voor de lees- en spellingbehandeling, of juist een controle zijn van een periode waarin het kind geen extra begeleiding heeft gehad. U krijgt na het onderzoek een verslag thuisgestuurd. Eventueel kan er nog een afspraak gemaakt worden om mondeling te bespreken wat er uit het onderzoek gekomen is. Kosten 120-135 euro (van te voren te bepalen, afhankelijk van de te verwachten duur van de testen)
  • Behandeltraject lezen en spelling. 10 behandeluren, waarbij uw kind wekelijks 1 uur (1x per week 1 uur of 2x per week 30 min) behandeld wordt. Van te voren wordt een behandelplan opgesteld met SMART doelen. Na de 10 behandeluren wordt het onderdeel waaraan gewerkt is, opnieuw getest, zodat het behandelplan geëvalueerd kan worden in een eindverslag. Kosten: 780 euro
  • Totaaltraject. Dit is een combinatie van het lees- en spellingonderzoek, met het bespreken van de resultaten en het behandelplan, het behandeltraject, het evaluatiemoment en het eindverslag. Totaalprijs 930 euro. Wanneer het traject in zijn geheel besproken wordt en vooruitbetaald is een korting van 100 euro van toepassing.