Wie zijn wij

Logopediepraktijk Rondom Taal is een logopediepraktijk die zich vooral richt op de behandeling van kinderen. Daarvoor beschikken wij ook over de nodige specifieke kennis. De volgende specialisaties zijn binnen de praktijk aanwezig:

  • PROMPT – behandeling van articulatieproblemen
  • Hodson en Paden – behandeling van articulatieproblemen
  • behandeling van (jonge) slecht verstaanbare kinderen
  • complexe taalproblemen bij kinderen van 0-18 jaar
  • luistervaardigheden
  • behandeling van afwijkende mondgewoonten / OMFT
  • mondademhaling en afleren van speen-/duimzuigen
  • dyslexie/lees- en spellingproblemen
  • articulatieproblemen bij volwassenen

Even voorstellen

Al onze logopedisten zijn lid van de Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Sanne 

Ik ben Sanne van Heerde – Dijkstra. In 2005 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hanzehogeschool in Groningen. Sinds die tijd ben ik in verschillende logopediepraktijken werkzaam geweest. Ondertussen heb ik aan de universiteit van Nijmegen de masterstudie Taal- en Spraakpathologie gedaan. In 2011 heb ik Logopediepraktijk Rondom Taal opgericht in Zutphen. Door mijn jarenlange ervaring en extra kennis vind ik het een uitdaging om kinderen met een complexe taal- of spraakstoornis te behandelen. In de loop van de jaren heb ik verschillende cursussen gedaan om mijn kennis op peil te houden, waaronder de cursus PROMPT. Bij vragen over tongriempjes kunt u bij mij terecht.

Als dyslexiebehandelaar ben ik gecertificeerd om kinderen met de diagnose dyslexie te behandelen. Uiteraard zijn ook de kinderen zonder diagnose dyslexie welkom.

Cynthia

Mijn naam is Cynthia Morsman en sinds 1 juli 2019 ben ik werkzaam bij de Logopediepraktijk Rondom Taal. Na 12 jaar een carrière in het bedrijfsleven te hebben gehad, werk ik vanaf 2017 met veel passie en plezier als logopedist.

Ik werk met kinderen en jong volwassenen aan de spraak- en taalontwikkeling en afwijkende mondgewoonten. Voor de behandeling van afwijkende mondgewoonten ben ik gespecialiseerd in Oromyofunctionele therapie (OMFT). Daarnaast help ik graag volwassenen op het gebied van afwijkend mondgedrag en uitspraak. Ik ben lid van de Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en sta geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Logopedie is een prachtig vak en draagt bij aan communicatie voor iedereen. Een logopedische behandeling is maatwerk, want een ieder is uniek. Ik vind het belangrijk dat cliënten zich bij mij op hun gemak voelen en ik ervaar het als bijzonder en waardevol dat ik een vertrouwensband met hun mag opbouwen.

Tot ziens in de praktijk!

Kailash

Mijn naam is Kailash Pauner. In juni 2021 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en vanaf juli 2021 ben ik werkzaam bij Logopediepraktijk Rondom Taal. Gedurende mijn afstudeerstage heb ik gewerkt met kinderen die veel moeite hebben met communiceren door gehoorverlies of een taalontwikkelingsstoornis. In deze periode heb ik individuele- en groepsbehandelingen gegeven om spelenderwijs de communicatie te stimuleren en weer leuk te maken. Het halen van plezier uit de communicatie is iets wat ik zelf erg belangrijk vind en meeneem tijdens de behandelingen. Ik ben gespecialiseerd in Oromyofunctionele therapie (OMFT).