Klachtenregeling

Wanneer u een klacht mocht hebben over Logopediepraktijk Rondom Taal, mag u deze eerst proberen persoonlijk met uw logopedist op te lossen. Lukt dat niet, kunt u uw klacht indienen bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici, waarbij uw zorgverlener is aangesloten. Deze biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl. U vindt daar een eenvoudig formulier en nadere uitleg. Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om het klachtenloket telefonisch te benaderen.