Identificatie in de zorg

Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig identiteitsbewijs laten zien aan iedere zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis, bij uw tandarts of bij ons. De legitimatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. U kunt zich identificeren met een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.

Identificatieplicht in de zorg ook voor kinderen

Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Zorgaanbieder registreert uw identiteitsbewijs

Wij controleren met uw identiteitsbewijs of u degene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort. Wij leggen de soort en het nummer van uw identiteitsbewijs vast in de administratie. Een kopie of scan maken mag niet dus dit doen wij ook niet.

Spoedeisende hulp en legitimeren

Heeft u onmiddellijk medische hulp nodig? Dan wordt u eerst geholpen. Daarna moet u zich binnen 14 dagen bij ons identificeren.

Zelf zorg betalen bij geen legitimatiebewijs

Kunt u ons geen identiteitsbewijs laten zien? Dan kunnen wij de kosten van uw behandeling niet declareren bij een zorgverzekeraar. Wij moeten alle kosten van de medische behandeling dan op u verhalen. Deze kosten kunnen aanzienlijk zijn.

Zie de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.