Taal- en spraakproblemen

Logopedie is bedoeld voor veel verschillende taal- en spraakproblemen bij kinderen en volwassenen. De problemen waarmee kinderen te maken kunnen hebben, zijn hieronder beschreven. Staat uw vraag of zorg over uw kind er niet tussen, neem gerust contact met ons op voor advies.

Als uw kind laat begint met praten

Zegt uw peuter maar een paar woordjes? Wijst hij alleen naar wat hij wil, zonder daarbij te spreken? Dan kan het zijn dat uw kind laat gaat praten. Om te voorkomen dat uw kind een achterstand opbouwt, kan het goed zijn om naar een logopedist te gaan. Dit kan al vanaf zeer jonge leeftijd.

Als uw kind niet altijd lijkt te horen of te begrijpen wat er gezegd wordt

Merkt u regelmatig dat uw kind niet lijkt te horen wat u zegt? Maakt uw kind een dromerige indruk? Mist hij uitleg in de klas? Voert uw kind vaak maar de helft van uw opdrachten uit? Begrijpt hij niet wat u zegt? Kan hij niet goed meekomen in de klas?Vergeet hij wat hij in de winkel moest gaan kopen? Dwaalt hij af tijdens het luisteren naar een verhaal? Sommige kinderen hebben moeite met het luisteren. De informatie lijkt dan niet binnen te komen. Ook kan een kind veel moeite hebben met het onthouden van informatie.

Als uw kind kromme zinnen maakt

Begint uw kind regelmatig opnieuw met een zin? Maakt uw kind zinsbouwfouten die andere kinderen van zijn leeftijd niet meer maken? Als uw kind kortere zinnen maakt dan zijn klasgenootjes, dan kan het zijn dat hij een achterstand heeft op dat gebied. In de logopedische behandeling krijgt uw kind hulp bij het leren maken van goede zinnen die horen bij zijn leeftijd.

Als uw kind niet genoeg woorden kent

Zoekt uw kind regelmatig naar woorden? Merkt u wel eens dat uw kind niet alle woorden begrijpt in een verhaal of in wat u zegt?Kinderen leren in een hoog tempo nieuwe woorden. Wanneer dat bij uw kind niet het geval is, bouwt hij snel een achterstand op.

Als uw kind niet duidelijk kan vertellen wat hij of zij heeft beleefd

Kan uw kind niet vertellen wat hij op school heeft gedaan? Kan uw kind op school niet vertellen wat hij in het weekend heeft beleefd? Snapt u niet wat uw kind probeert te vertellen? Kan uw kind een verhaal niet goed navertellen? Bij de logopedist kan uw kind leren om een duidelijk verhaal te vertellen.

Als uw kind slist

Komt de tong van uw kind tussen zijn tanden door bij het uitspreken van de s en de t? Klinkt de s raar? Dan is het zeer waarschijnlijk dat uw kind slist. Door het slissen is uw kind niet alleen minder goed te verstaan. Er is ook een grote kans dat zijn tanden scheef gaan staan. Het is dus belangrijk dat uw kind het slissen zo snel mogelijk afleert.

Als uw kind niet alle klanken goed kan uitspreken

Verwisselt uw kind een bepaalde klank altijd voor een andere, zoals de k en de t? Kan uw kind een klank nog niet goed uitspreken? Voor alle problemen in de uitspraak van uw kind kunt u bij ons terecht.

Als uw kind slecht verstaanbaar is

Verstaat u uw kind niet als hij of zij enthousiast vertelt? Moeten vreemden vaak aan u vragen om te herhalen wat uw kind zei? Kunnen andere kinderen uw kind niet goed verstaan? Spreekt uw kind vaak binnensmonds? Mompelt uw kind vaak? Sommige kinderen kunnen alle klanken goed uitspreken, maar vinden het moeilijk om hele zinnen duidelijk uit te spreken.

Als uw kind vaak met open mond zit

Kijkt uw kind tv met zijn mond open? Slaapt hij met zijn mond open? Is hij vaak verkouden? Dan ademt uw kind waarschijnlijk altijd door zijn mond. Dit is minder gezond dan door de neus ademen. Het is ook niet goed voor de tanden van uw kind. Met behulp van de logopedist kan uw kind leren om door zijn neus te ademen.

Als uw kind duimt of op een speen zuigt

Duimt uw kind nog enthousiast? Wil uw kind nog op een speen zuigen, terwijl hij daar te oud voor is? Weet u niet hoe u dit uw kind kunt afleren? Wij kunnen u en uw kind hierbij helpen. Het zuigen op een speen of duim kan ervoor zorgen dat de tanden scheef gaan staan en dat uw kind minder duidelijk leert praten. Daarom is het belangrijk dat uw kind het duimen of speenzuigen zo vroeg mogelijk afleert.

Als uw kind afwijkend slikt

Verslikt uw kind zich regelmatig? Kauwt uw kind met zijn mond open en ziet u daarbij zijn tong? Slikt uw kind met zijn tong tegen of tussen zijn tanden? Heeft de tandarts hier wel eens een opmerking over gemaakt? Verkeerd slikken kan ervoor zorgen dat de tanden van uw kind scheef gaan staan. Het is dus belangrijk dat uw kind dit zo vroeg mogelijk afleert.

Als uw kind moeite heeft met lezen of spelling

Gaat uw kind straks naar groep 3, maar kent hij nog geen letters? Blijft uw kind heel hakkelend lezen in groep 3 of 4, terwijl andere kinderen al veel beter lezen? Maakt uw kind heel veel leesfouten? Begrijpt uw kind niet wat hij leest? Maakt uw kind veel meer fouten dan zijn klasgenootjes bij spelling? Vergeet uw kind vaak hoe hij een woord moet schrijven? Heeft uw kind dyslexie?